Organizační systém prevence

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

 

 

Vysvětlivky k použitým zkratkám:

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
RVPPK Republikový výbor pro prevenci kriminality
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PŘO Přímo řízené organizace MŠMT
OPŘO Ostatní přímo řízené organizace MŠMT
PS SPP Pracovní skupina specifické primární prevence
MO Ministerstvo obrany
MV Ministerstvo vnitra
MZ Ministerstvo zdravotnictví
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF Ministerstvo financí
MS Ministerstvo spravedlnost
NNO Nestátní neziskové organizace
Vysoká škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Strategie prevence MŠMT 2005 - 2008
Zobrazeno: 12780x