Postoje české společnosti k drogám

Výzkum mapující změny postoje české společnosti k drogám mezi roky 1996 a 2006 uveřejnilo výzkumné centrum CEPROS v březnu 2008. Výzkum ukazuje, že česká společnost je k uživatelům drog tolerantnější - třetina dotázaných zastává názor "tolerovat a chránit ostatní" (oproti pětině v r. 1996). Názory na řešení drogového problému se však významěji nezměnily. Komentované grafy a tabulky z výzkumu.

Srovnání změn postojů k problematice drog v ČR během jednoho desetiletí provedlo výzkumné centrum CEPROS-Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s., ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky. V rámci reprezentativního dotazového šetření byly v roce 1996 a 2006 zjišťovány názory obyvatel ČR na některé aspekty drogové problematiky. V šetřeních byly použity stejné otázky, bylo proto možné posoudit změny, které ve sledované oblasti nastaly mezi roky 1996 a 2006.
Výsledky výzkumu byly zveřejněny na stránkách CEPROS 24. března 2008 ve formě prezentace, obsahující 28 komentovaných grafů a tabulek. Prezentaci ve formátu *ppt (4,3 MB) je možno si stáhnout ze stránek CEPROS .
Přejít přímo na stránky umožňující stáhnout prezentaci Změny postoje společnosti k drogám mezi roky 1996 a 2006 .

Prezentace ve formátu PDF

Kopie prezentace Změny postoje společnosti k drogám mezi roky 1996 a 2006 ve formátu PDF (432,20 kB) byla připravena pro uživatele, kteří nevyužívají powerpoint a pro uživatele s pomalejším přístupem k internetu.
Zobrazeno: 5327x
Ke stažení
ikonaCEPROS-Postoje společnosti k problematice drog - souhrnný přehled