Drogy v české společnosti

Výzkumná studie se zabývá šířením užívání drog v ČR v letech 1990 – 2002. Srovnává vývojové trendy nárůstu spotřeby z údajů o zadržených drogách s školskými studiemi ESPAD a jinými údaji jako jsou např. počty hospitalizací v souvislosti s drogami.
Studie je doplněna o práci Karla Nešpora týkající výskytu a jiných souvislostí s návykovým užíváním alkoholu, tzv. alkoholových okének.

V letech 1971 - 1980 v rámci rozsáhlého výzkumu vyšetřili Vojtík s Břicháčkem skupinu 1011 adolescentů, kteří se léčili v psychiatrické léčebně v Praze pro abúzus drog či závislosti na drogách /Vojtík, Břicháček 1987). Jejich výzkum využívající neobvykle velký vzorek subjektů je jedním z dokladů, že i před změnou politického uspořádání ve střední a východní Evropě v listopadu 1989 existovaly problémy související se zněužíváním návykových látek...................

 

VÝZKUM SZÚ - Drogy v české společenosti
Ladislav Csémy
psychiatrické centrumPraha
Laboratoř pro výzkum závislostí

Celý text je k dispoizici ke stažení níže v PDF formátu.

Zobrazeno: 5686x
Ke stažení
ikonaDrogy v české společnosti - výzkum