Domovská stránka > Škola > Užívání návykových látek > Publikace ke stažení

Publikace ke stažení

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům,sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebonepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří semohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohola jiné drogy.

> celý text

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

Autor: Trimbos Institute, v českém vydání RVKPP a SANANIM Úřad vlády České republiky – Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal společně s o.s. SANANIM již podruhé publikaci Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí...
> celý text

Program prevence užívání drog pro romskou mládež

Romský generální sekretariát již řadu let vyvíjí a distribuuje na míru připravené materiály pro provádění intervencí v oblasti závislosti na drogách a stimuluje a podporuje preventivní programy a opatření zaměřená na romskou komunitu. V souča...
ikona Prevence užívání drog u Romů

Osnovy pro vedení a realizaci workshopů pro romské rodiny

Zde prezentovaný materiál s názvem Preventivní workshop pro romské rodiny je součástí programu Romano Sastipen (Romské zdraví), jehož cílem bylo představit romským asociacím a dalším nevládním neziskovým organizacím či státním zařízením, jaká e...
> celý text