Mýty o drogách

Léčba nefunguje

Obrázek k článku: Léčba nefunguje

Proč máme platit léčbu závislých z našich daní, když si za to mohou sami?

Drogová závislost nevzniká svobodným rozhodnutím. Velká část našich klientů začala užívat návykové látky již v dětském věku, k rozvoji závislosti přispívá množství faktorů, vnějších i vnitřních.

> celý text

Propagace drog testováním

Obrázek k článku: Propagace drog testováním

Testování tablet na párty je nabádáním k užívání drog

Není. Testování tablet extáze je sice kontroverzní, ale mezi odborníky u nás i v zahraničí uznávaná metoda harm reduction, tedy strategie snižování rizik u osob, které aktuálně užívají a u kterých nelze aktuálně provádět intervence vedoucí přímo k abstinenci.

> celý text

Kdo přitáhl feťáky

Obrázek k článku: Kdo přitáhl feťáky

Kontaktní centrum (terénní programy) přitahují feťáky do naší ulice

Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.

> celý text

Všechny drogy jsou stejný

Všechny drogy jsou stejně nebezpečné, marihuana je stejně škodlivá jako heroin

Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog.
Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.

> celý text