Stimulační drogy

Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodou skupinou látek, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolá různou míru stimulace organismu od pocitu svěžesti až po nekontrolovatelné vzrušení. Nejvýznamnějšími zástupci ze skupiny nelegálních drog jsou pervitin a kokain, mezi legální stimulanty patří látky s mírnějším efektem – káva a čaj.

Drogová scéna
Pervitin je tradiční „česká“ droga, jeho výroba byla v domácích laboratořích běžná již před rokem 1989. V současnosti je v celorepublikovém měřítku nejvýznamnější „tvrdou“ nelegální drogou.
Užívání kokainu je – pravděpodobně díky dominantnímu postavení pervitinu – stále okrajové. Důvodem je jistě i cena drogy, která se stále pohybuje kolem 3 000,- Kč za gram. Užívají jej spíše movitější skupiny obyvatelstva. Kokain je účinnou látkou jihoamerického keře – koky pravé, která roste v oblasti And. V krajině svého původu má tradiční význam – usnadňuje adaptaci na vysokohorské prostředí. V tomto případě je však kokain užíván ve formě čaje z kokových listů.

Obecná charakteristika účinků
Stimulancia jsou látky, které mají mocný stimulační účinek na centrální nervový systém, především mozek. Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění určitých skupin neuronů, resp. jejich spojení, tzv. synapsí. Obyčejně dochází ke změně v režimu vylučování látky, která zprostředkovává spojení mezi neurony, tzv. mediátoru. Užitím psychostimulancia dochází k vyčerpání zásob mediátoru, proto po odeznění účinku dochází k jeho přechodnému nedostatku; uživatelé silných stimulancií tento stav vyčerpání znají pod pojmem „dojezd“.

Účinky
Zvýšení duševní i tělesné výkonnosti, mizí pocit únavy a potřeba spánku, dostavuje se pocit zvýšeného sebevědomí. Uživatelé popisují pocity blaha a energie, která jim dovolí zabývat se jakoukoli činností. S jistou rezervou lze říci, že jakákoliv práce (jako je třeba úklid) je doprovázena nevýslovným potěšením a intoxikovaný je provádí bez zjevné únavy i několik hodin.
Na tělesné úrovni stimulanty povzbuzují srdeční akci, zvyšují krevní tlak, urychlují puls. Distribuce krve se mění – přednostně jsou zásobeny svaly, zásobení vnitřních orgánů krví je omezeno. Celkově se zvyšuje pohotovost organismu k výkonu – stoupá svalové napětí a nervosvalová dráždivost. Pokud je látka užita např. před sportovním výkonem, může snadno dojít k přecenění hranice psychosomatických možností a tím i k tělesnému poškození. V souvislosti se změnou celkového nastavení organismu dochází ke snížené potřebě jídla a zvýšené spotřebě energie. To má za následek hubnutí, které může být velmi významné – i několik kilogramů v průběhu měsíce. V lékařství se látky skupiny stimulancií užívali jako anorektika – léky na hubnutí (např. FenmetrazinŇ).
Výše zmíněné účinky se mění s délkou a intenzitou užívání. Při pravidelném užívání dochází k vyčerpání organismu a potřebě stále vyšších dávek k dosažení efektu. Dříve nebo později dojde k překročení dávky, která vyvolá toxickou psychosu – stav podobný schizofrenii.
Látky této skupiny vyvolávají jen psychickou závislost, což samozřejmě neznamená, že jsou méně nebezpečné.

Odvykací stav
Po vysazení stimulancií dochází napřed ke stavu nepřekonatelné únavy, postižený spí s krátkými přestávkami na jídlo mnoho hodin, i několik dní. Po probuzení – pokud je mu zabráněno v opětovné aplikaci nebo získání drogy - propadá neklidu, bývá často až agresivní. Stav za několik dní odeznívá.

Rizika spojená s užíváním
Při předávkování může dojít k akutnímu selhání srdce s možností úmrtí. U starších užvatelů někdy dávka pervitinu vyvolá infarkt myokardu.
Jednorázově vysoká dávka nebo pravidelné užívání menších dávek vyvolá toxickou psychosu. Ta se obyčejně projevuje vztahovačností, podezřívavostí, obavami, že je postiženému ukládáno o život. Dochází ke ztrátě kontaktu s realitou. Postižený je potenciálně nebezpečný sobě a svému okolí, protože při úniku před domnělým nebezpečím se může snadno poranit, nebo - v úmyslu se bránit - někoho napadnout. Stav je zvláště ve své těžší formě indikací k hospitalisaci na psychiatrii, a to i nedobrovolné.
Injekční aplikace s sebou nese, kromě místních infekcí, riziko nákazy virovou hepatitidou a HIV.

Autor: MUDr. Jakub Minařík

Zobrazeno: 10207x