Halucinogeny

Halucinogeny (psychedelika, delirogeny, fantastika) jsou rozsáhlou skupinou přírodních a syntetických látek, které vyvolávají změny vnímání od pouhého zostření až po halucinace. Přírodní látky této skupiny mají dlouhou historii užívání při náboženských rituálech. Mnoho látek skupiny halucinogenů bylo syntetizováno nebo izolováno v tomto století, nejznámější je LSD (1938). Moderní historie je přinejmenším problematická. Zdá se, že je tomu tak hlavně proto, že se z užívání vytratil onen rituální, resp. sakrální kontext.

Při užívání látek této skupiny je důležitý aktuální duševní stav (set) a okolnosti, tj. jak uživatel vnímá místo a osoby kolem (setting). Pokud je set i setting dobrý, bývá i intoxikace dobrá. Pokud jsou okolnosti nepříznivé (lhostejno zda od počátku, nebo se změní v průběhu), intoxikace tomu odpovídá. Nepříznivému zážitku se říká „špatný trip“. Užití halucinogenů může vést i k trvalému duševnímu poškození.

Látky této skupiny jsou v současnosti často užívány při tanečních party, podobně jako extáze. Užívání halucinogenů jako hlavní drogy je spíše vyjmečné, většina uživatelů je bere jako zpestření ke své hlavní droze. Užívání má až na vyjímky charakter jednotlivých experimentů, dříve nebo později dojde k bad tripu a uživatel se tak stává opatrnějším.
Poměrně časté je sezonní užívání přírodních látek. Jako příklad mohou posloužit lysohlávky. Jejich sezóna obyčejně vrcholí v období září a října.


Obecná charakteristika účinků
Halucinogeny ovlivňují mnoho receptorových systémů v mozku. Jejich efekt je tedy vyvolaný jejich interakcí. Užití je někdy provázeno mírným útlumem, obyčejně mají spíše mírně stimulační účinek.

Účinky
Nastupují za různou dobu po užití, obyčejně se jedná o desítky minut, vrcholu může intoxikace dosáhnout i po několika hodinách. Hlavní účinky pak ve většině případů odezní do několika hodin. Návrat k normě pak může trvat i několik dní. Často se stává, že i po více než 24 hodinách se může stav, který probíhal při intoxikaci, vrátit v plné síle.
Halucinogeny vyvolávají změny vnímání. Vše, co můžeme vnímat svými smysly, je po jejich užití většinou zesílené. Tóny hudby jsou sytější, barvy jasnější, tvary okolních předmětů a lidí se bizardně mění, dochází k poruše vnímání vlastního těla. S jistou rezervou (hlavně proto, že to platí jen pro některé látky) je možné říci, že ty části těla, které jsou silně senzitivně inervované (ruce, především dlaně, ale i plosky nohou) se jakoby zvětšují, naopak ty části které jsou méně inervovány se zmenšují... Podobné zesílení provází pocity intoxikovaného. V tom je i skryto největší riziko těchto látek. Stačí změna situace (policejní kontrola) a intoxikace se stává noční můrou, která trvá nekonečně dlouho (vnímání času se také mění a jak tomu bývá, příjemné věci se zkracují, ty zlé prodlužují).

Při prohloubení intoxikace začínají předměty kolem intoxikovaného hovořit vlastní, naléhavou řečí. Věci kolem dostávají zvláštní, jakoby magický význam - v případě dobrého průběhu příjemný a možná i obohacující, při špatném tripu naopak zlověstný a ohrožující. Intoxikovaný nedokáže odlišit, co je skutečné a důležité, a co je naopak jen pouhý šum, který nemá zvláštní význam. Velmi snadno dojde k tomu, že si postižený začne vztahovačně vykládat situaci, ve které se nachází, a podle toho jedná.

Vysoké dávky nebo náhlá změna situace při intoxikaci mohou vést k úplné ztrátě kontroly, která obyčejně vyvolá paniku, což situaci ještě zhorší. V takové chvíli se obyčejně poslední zbytky světa rozpadají a z daného stavu není úniku.


Závislost a odvykací stav
Halucinogeny obyčejně nevyvolávají somatickou, ani psychickou závislost. Odvykací stav se po jejich vysazení také většinou nedostavuje.


Rizika spojená s užitím
Největší rizika hrozí při špatném tripu. Intoxikovaný se může při panické reakci nebo v psychotické atace chovat agresivně jak vůči sobě, tak vůči okolí. Může také dojít k úrazu při pokusu o únik. K nehodě může dojít i v situaci, kdy je průběh tripu příjemný – intoxikovaný člověk neodhadne riziko svého chování, plynoucí ze stavu, ve které se nachází.
Stav při intoxikaci se může vracet, nebo dlouhodobě přetrvávat v podobě tzv. psychotických remeniscencí (flash back, echo.fenomén). Někdy se jedná jen o chvilkové záblesky, jindy o ataku trvající déle.

Některé látky skupiny vykazují značnou toxicitu. Velmi jedovatý je např. durman, kde již malá dávka může způsobit vážnou, nebo dokonce i smrtelnou otravu.

Každého, kdo prodělal intoxikaci halucinogenem, je vhodné sledovat. To se týká především silných halucinogenů typu LSD a tam, kde intoxikace měla nepříjemný průběh. K nepředvídatelné reakci (např. sebevražednému pokusu) může dojít i po 2 dnech po odeznění intoxikace.

 

Autor: MUDr. Jakub Minařík

Zobrazeno: 7619x