Domovská stránka > Škola > Užívání návykových látek > Informace o drogách

Informace o drogách

Stimulační drogy

Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodou skupinou látek, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolá různou míru stimulace organismu od pocitu svěžesti až po nekontrolovat...
> celý text

Opiáty a opioidy

Skupina těchto látek, jak již název naznačuje, je odvozena od opia – zaschlé šťávy nezralých makovic. Jako opiáty pak označujeme látky, které mají chemickou strukturu blízkou morfinu (morfin je hlavní alkaloid opia) a váží se v těle (...
> celý text

Těkavé látky

Organická rozpouštědla, resp. těkavé látky Zřejmě nejnebezpečnější skupina látek, rozhodně nebezpečnější než „běžné tvrdé“ drogy jako je kokain, pervitin nebo heroin. Vyznačují se narkotickým účinkem, snadno dochází k předávk...
> celý text

Konopí

Konopí, neboli rostliny druhu Cannabis, patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Psychoaktivní jsou C. sativa (Linné), C. ruderalis (Janischewsky) a C. indica (Lamarck). Existují ještě druhy konopí určené pro průmyslové využití, v nichž j...
> celý text

Nikotin

Nikotin je silně toxická, bezbarvá látka; jedná se o rostlinný alkaloid obsažený v tabáku. Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák, zpravidla na jeho kouření. Jiné aplikační formy (speciální žvýkací tabák, šňupání) nejso...
> celý text

Halucinogeny

Halucinogeny (psychedelika, delirogeny, fantastika) jsou rozsáhlou skupinou přírodních a syntetických látek, které vyvolávají změny vnímání od pouhého zostření až po halucinace. Přírodní látky této skupiny mají dlouhou historii užívání při ...
> celý text

Léky

Léky tvoří širokou skupinu látek. Látkovou závislost může vyvolat mnoho preparátů, které ovlivňují mozek, resp. centrální nervový systém. Nejčastěji to jsou: Látky, které snižují strach a napětí Látky, které způsobují euforii Látky, kter...
> celý text

Extáze a taneční scéna

Extáze (Ecstasy, MDMA, EXT) patří mezi poměrně mladé drogy v roce 1912 ji patentovala firma Merck jako lék na hubnutí. Alexandr Shulgin látku resyntetizoval v 50. letech, v 70. letech inicioval pokusy o její terapeutické užívání v USA. V po...
> celý text

Alkohol

Alkohol (etanol, etylalkohol, chemicky C2H5-OH) patří do skupiny látek, která se nazývá alkoholy. Vznikají kvašením cukrů, přirozenou cestou se dosahuje koncentrace asi kolem 12-14%, což je koncentrace vína; pak se kvašení zastaví. Vyšších k...
> celý text

Rozdělení drog

Tvrdé a měkké drogy Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním. Někdy se také mluví o drogách s akceptovatelným rizikem a drogách, u kterých je riziko spojené s jejich u...
> celý text

Co jsou drogy?

Drogu, chápeme-li pod tímto termínem omamnou či psychotropní látku, můžeme definovat dvěma hlavními znaky:
> celý text