Novela zákona o návykových látkách 2011

Novelou zákona o návykových látkách ze dne 22. dubna 2011 bylo do příloh zákona č. 167/1998 Sb. zařazeno dalších 33 látek, převážně syntetických (např. mephedron). Pod režim zákona o návykových látkách však touto změnou byl zařazen i „Salvinorin A“, který je účinnou látkou obsaženou v šalvěji divotvorné.

Nedovolené nakládání s látkami uvedenými v přílohách zákona č. 167/1998 (včetně nově zařazených 33 látek) je stíháno jako trestný čin, případně jako přestupek. V návaznosti na novelu zákona o návykových látkách se připravuje novelizace nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a 467/2009 Sb.

Tato novela zařazuje na seznam návykových látek celkem 33 chemických látek. 30 látek jako psychotropní látky zařazuje do přílohy č. 4 zákona. Do přílohy č. 7 je nově zařazen Ketamin a do přílohy č. 1 Tapentadol a Karfentanil.
Zákon č. 106/2011 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, částce 40, ze dne 22. dubna 2011; účinnosti nabyl dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Zákon č. 106/2011 Sb. a plné znění zákona č. 167/1998 Sb. v textové podobě je k dispozici na Portálu veřejné správy.
Novela zákona je k dispozici ke stažení v dolní části stránky.
Zobrazeno: 12684x
Ke stažení
ikonaNovela zákona o návykových látkách