Drogy a legislativa

Novela zákona o návykových látkách 2011

Novelou zákona o návykových látkách ze dne 22. dubna 2011 bylo do příloh zákona č. 167/1998 Sb. zařazeno dalších 33 látek, převážně syntetických (např. mephedron). Pod režim zákona o návykových látkách však touto změnou byl zařazen i „Salvinorin A“, který je účinnou látkou obsaženou v šalvěji divotvorné.

> celý text

Legislativa v ČR a ost. států EU

Srovnávací tabulka:

> celý text

Současná právní úprava

Fakta – o trestním postihu v souvislosti s drogami

> celý text

Právní aspekty užívání v Evropě

Ve všech evropských státech se jasně rozlišuje mezi drogami legálními (např. alkohol, tabák, léky na předpis, volně prodejné léky) a nelegálními (např. konopí, extáze, amfetaminy, opiáty).

> celý text

Zákon 379/2005

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (zákon č. 379/2005 Sb.) upravuje opatření k ochraně před uvedenými látkami, opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoho...
ikona Zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami