Prvky efektivity

Pro účely projektu Zdravá škola a drogy pracovníci Institutu Trimbos systematicky prostudovali odbornou literaturu a pokusili se stanovit, které charakteristiky určují účinnost programů drogové prevence (Cuijpers (2002). Z této studie vyplynulo sedm podložených kritérií kvality (viz tabulka v souboru ke stažení - níže).

Tento systematický přehled se od většiny ostatních evaluačních studií liší tím, že kombinuje tři různé kategorie studií, o kterých platí, že se některé sice věnují stejným typům programů, ale provádějí evaluaci z rozdílného úhlu pohledu nebo používají jinou metodologii.

Máme k dispozici několik kvalitně připravených a provedených studií, ve kterých jsou uvedeny relevantní informace o účinných složkách školních programů drogové prevence. Názorně se v nich předvedlo, že školní drogové preventivní programy mají potenciál snížit míru užívání drog mezi adolescenty. Zároveň se v nich ale prokázalo, že většina drogových preventivních programů není účinná. Platí tedy, že ačkoli se otázce, které charakteristiky určují, jestli jsou preventivní programy účinné nebo nikoli, věnuje stále větší počet studií, stále ještě není přesně známo, které konkrétní složky by měly být obsaženy v účinné prevenci.

z publikace
„Making schools a healthier place“,
Trimbos Institut, Utrecht 2002
Zobrazeno: 2149x