Vzorový výukový program

Obsahová a technická metodika pro učitele při používání webu primární prevence www.odrogach.cz

Uvedená metodika obsahu jednotlivých níže uvedených 8. lekcí je pouze inspirativní. Obsahová nabídka webu primární prevence www.odrogach.cz je mnohem širší.
Metodika je konstruována pro nejohroženější část dětské populace: žáků ve věku 13 – 15 let. Analogicky lze postupovat i s jinými věkovými skupinami a můžete přitom použít web odrogach.cz: na hlavním portálu kliknete na rubriku Prevence a věk žáků na levé straně v horní textové části. Jednotlivé lekce jsou na jednu vyučující hodinu – 45 minut.Nezbytnou podmínkou pro práci s webem prevence www.odrogach.cz je:
Učebna s alespoň 5 počítači připojenými na internet (zaručující práci ve skupinách žáků, optimální je stejný počet PC jako je počet žáků nevylučující průběžnou práci ve skupinách) a alespoň elementární znalost práce s PC a internetem učitele i žáků.


1. lekce - Co je a není prevence drogových závislostí?
Cíl: uvědomění si vztahů a souvislostí úspěšně ovlivňujících předcházení vzniku drogových závislostí
Postup:
1. Představení lekce a vytvoření skupin a zadání tématu ke zpracování podle názorů žáků (cca 10 min.)
2. Prezentace mluvčími skupin (cca 5 minut)
3. Dané skupiny porovnají své úkoly s informacemi na webu (15 min) – viz Textová část hlavního portálu na levé straně, rubrika Základy prevence
4. Prezentace rozdílů mluvčími skupin (cca 5 -10 minut)
5. Závěrečná společná diskuse a zhodnocení (cca 5 -10 minut)

2. lekce – Jaké věci zvyšují v rodině riziko „drogového“ ohrožení dítěte?
Cíl: reflexe a uvědomění si situace žáka ve vlastní rodině
Postup:
1. Představení lekce a brainstorming třídy nad otázkou názvu lekce – jeden žák zapisuje na tabuli (cca 5 minut)
2. Skupinová nebo individuální práce žáků s webem (cca 20 minut) – viz Textová část na hlavním portálu uvedená v rubrice pod názvem Co zvyšuje riziko
3. Diskuse nad informacemi získanými z webu, při důvěrném a otevřeném vztahu ve třídě i diskuse o uvědomění si souvislostí s vlastní rodinou, zhodnocení (cca 30 minut)

3. lekce – Drogy: druhy, účinky, rizika
Cíl: zvýšení povědomí o reálných účincích a rizicích drog
Postup:
1. Představení tématu a brainstorming třídy nad otázkou názvu lekce – jeden žák zapisuje na tabuli (cca 5 minut)
2. Skupinová nebo individuální práce žáků s webem (cca 20 minut) – viz Textová část na hlavním portálu uvedená v rubrice pod názvem Drogy
3. Diskuse nad informacemi získanými z webu, při důvěrném a otevřeném vztahu ve třídě i diskuse o vlastních zkušenostech a kontextu situací, jak k nim u jednotlivých žáků došlo, zhodnocení (cca 30 minut)
Pozn. Při zpracování tématu nevylučujte téma legálních drog – léky, alkohol, tabák

4.lekce – Mýty o drogách
Cíl: zvýšení povědomí o reálných účincích a rizicích drog
Postup:
1. Představení tématu a položení otázky Jaké nepravdivé informace o drogách nebo o užívaní drog mezi veřejností panují – brainstorming nebo práce ve skupinách (cca 10 min.)
2. Prezentace názorů (cca 5 minut)
3. Skupinová nebo individuální práce žáků s webem (cca 20 minut) – viz Textová část na hlavním portálu uvedená v rubrice pod názvem Mýty o drogách
4. Závěrečná diskuse a zhodnocení (cca 10 minut)

5. lekce - Drogy a zákony
Cíl: zvýšení právního povědomí žáků
Postup:
1. Představení tématu – brainstorming nebo práce ve skupinách s následnou prezentací (cca 15 min.)
2. Skupinová nebo individuální práce žáků s webem (cca 15 minut) – viz Textová část na hlavním portálu uvedená v rubrice pod názvem Drogy a zákony
3. Závěrečná diskuse a zhodnocení (cca 15 minut)

6. lekce – Jak byste se rozhodli?
Cíl: konfrontace a diskuse vlastních postojů žáků s jinými sociálními rolemi, prožitková lekce
Postup:
1. Učitel ještě před uvedenou lekcí vybere některou z metodicky zpracovaných lekcí uvedených na webu v Textové části hlavního portálu v rubrice pod názvem Dobrá praxe, vytiskne ji, zajistí pomůcky a jiné potřebné náležitosti
2. Představení tématu, zadání úkolu, realizace, diskuse, zhodnocení (45 min)

7. lekce – Drogy ve škole
Cíl: konfrontace a diskuse vlastních postojů žáků k zjištění drogového problému ve škole
Postup:
1. Učitel ještě před uvedenou lekcí vybere z Textové části webu na hlavním portálu v rubrice Drogy ve škole anotaci a popis situace u tří odlišných a „drogově“ různě významných projevů nálezu drog ve škole, vytiskne je podle počtu skupin, které v rámci lekce určí, seznámí se s alternativami řešení.
2. Představení tématu a zadání řešení na práci ve skupinách (cca 10 – 15 min)
3. Skupinová nebo individuální práce žáků s webem (cca 15 minut) – viz Textová část na hlavním portálu uvedená v rubrice pod názvem Drogy ve škole
4. Diskuse a zhodnocení (cca 15 minut)

8.  lekce – Vyhodnocení programu a přínosnosti/nedostatků serveru www.odrogach.cz
Cíl: zpevnění poznatků, rozvoj vlastní iniciativy žáků
Postup:
1. Představení tématu, rozdělení třídy do skupin, práce ve skupinách (10 -15 min)
2. Prezentace mluvčími skupin (10 - 15 min)
3. Diskuse a návrhy adresované poskytovatelům serveru (10 -15)
4. Odeslání společného dopisu komentářů a kritických návrhů poskytovatelům serveru.


Budeme velmi rádi, když se s námi podělíte o vaše úspěšné programy a projekty (zařadíme je do seznamu příkladů dobré praxe) a zašlete nám kritické komentáře, které mohou přispět ke zkvalitnění serveru prevence www.odrogach.cz.


Kromě terapeutických služeb pro drogově závislé, které naleznete na stránkách www.sananim.cz , sdružení SANANIM realizuje rovněž Drogovou poradnu a Drogový informační server. Tyto služby naleznete na stránkách www.drogovaporadna.cz a www.drogy.net.  Zde se také můžete objednat k bezplatnému emailovému odběru novinek z oblasti závislostí pod názvem DRAK.

Autor textu: Mgr. Dušan Dvořák

Zobrazeno: 5687x