Domovská stránka > Škola > Školní prevence > Prevence v praxi

Prevence v praxi

Příklady z praxe

Přinášíme vám - díky laskavosti jejich realizátorů - programy primární prevence, které lze označit za příklady dobré praxe. První je zaměřen zejména na mládež a vychází z osvědčeného principu zapojování vrstevníků, tzv. peer program. Druhý je ...
ikona Školní preventivní program ZŠ J. Seiferta v Praze 3
ikona Školní rok a prevence kouření
ikona Peer program Poradenského centra pro drogové závislosti Brno
ikona Komunitní program protidrogové prevence Zdravá 6

Školní rada

Cíl: Rozvoj komunikace a sociálního učení Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy
> celý text

Mapa postojů

Cíl: větší porozumění vlastním postojům Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy
> celý text

Co řeknou naši

Cíl: Rozvoj komunikace a soc. učení Způsob práce: skupinová práce, hraní rolí
> celý text

Inspirace z praxe

Inspirace pro další hodiny ...
> celý text

Vzorový výukový program

Obsahová a technická metodika pro učitele při používání webu primární prevence odrogach.czUvedená metodika obsahu jednotlivých níže uvedených 8. lekcí je pouze inspirativní. Obsahová nabídka webu primární prevence odrogach.cz je mnohem šir...
> celý text