Zaměřené na zvládání stresu

Cílem těchto programů je naučit studenty jak se vypořádat se stresem a jak jej zvládat v psychologicky obtížných situacích (např. konflikty, konflikty ve vztazích, rodinné problémy atd.). Nácvik dovedností někdy zahrnuje strategie ke snižování stresu a nalézání pozitivních alternativ užívání drog při konfrontaci se stresovými situacemi.

Aktivity
Zahrnují didaktické a diskuzní strategie. Důraz se často klade na techniky zvládání fyzického stresu (relaxace atd.). Dalšími nástroji jsou připravené listy s otázkami a cvičeními (worksheets).

Mediátoři
Jejich cílem je ovlivnit užívání drog kladením důrazu na posouzení vlastních schopností, které umožňují vypořádat se s životními obtížemi, a nácvik dovedností, jak se vypořádat s problémovými situacemi.Na vývoj užívání drog by mělo mít vliv také snížení míry vnímaného stresu.

 

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 3318x