Zaměřené na stanovení cílů

Vyučují dovednostem potřebným k stanovení a dosažení cílů a podporují studenty v tom, aby si osvojili postoj zaměřený na dosahování výsledků. Užívání alkoholu a dalších drog se prezentuje tak, že je v rozporu či nesouladu s takovými cíli. Proces stanovování cílů lze zasadit do realistického rámce prostředků, dovedností, času a odměn.

Aktivity
Využívají různé druhy instruktážních technik včetně didaktických technik a využití cvičebnic (workbooků). Dosažené výsledky někdy bývají odměňovány.

Mediátoři
Snaží se ovlivnit užívání alkoholu a drog vytvořením strategie orientované na dosahování výsledků a motivaci k usilování o dosažení výsledků. Za vlivný faktor se navíc považuje aplikace dovedností pro stanovení a dosažení pozitivních životních cílů. Rozdíl mezi tímto přístupem a přístupem založeným na vyjasňování hodnot spočívá v tom, že stanovování cílů se soustředí na osvojování dovedností jak se rozhodovat, zatímco u programů zaměřených na vyjasňování hodnot je cílem stanovit priority a následně podle nich uspořádat životní volby.

 

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 3277x