Zaměřené na rozhodovací schopnosti

Cílem je zlepšit schopnost studentů racionálně se rozhodovat ohledně užívání drog. Studenti se v nich učí strategiím pro identifikování problémů, nalézání řešení a výběr mezi alternativami.

Aktivity
Zahrnují nácvik dovedností. Tyto programy se ne vždy zaměřují na individuální užívání drog. Aktivity mohou být prezentovány ve formě přednášek, diskusí, hraní rolí a úkolů.

Mediátoři
Snaží se ovlivnit a podporovat dovednosti pro racionální rozhodování a aplikování racionálních postupů při řešení problematických situací. Vycházejí z předpokladu, že se racionálními rozhodovacími dovednostmi snižuje riziko začátku užívání drog.

 

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 3299x