Zaměřené na odolávání tlaku

Učí studenty, jak rozpoznávat vnější tlak užívat drogy (ze strany vrstevníků, sourozenců, rodičů/zákonných zástupců dítěte, jiných dospělých, v médiích či v reklamě) a asertivně mu odolávat.

Aktivity
Zahrnují různé aktivity a formy instruktáže, např. filmy a diskuse, které ukazují tlak ze strany vrstevníků. Zároveň do nich patří nácvik schopnosti odmítat, a to s využitím diskusí a hraní rolí.
Mediátoři
Cílem je ovlivnit začátek užívání rozvíjením osobních dovedností, např. schopnosti odmítat nabízené drogy, a zvýšením schopnosti odolat negativnímu tlaku vrstevníků.
Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002
Zobrazeno: 3189x