Zaměřené na nácvik sociálních dovedností

Vyučují obecným sociálním dovednostem, včetně komunikačních a mezilidských dovedností a schopnosti řešit mezilidské konflikty. Tento přístup zahrnuje nácvik dovedností s širší možností uplatnění než jen při odmítání nabídnuté drogy.

Aktivity
Může sem patřit nácvik asertivity a schopností komunikovat a řešit konflikty. Z instruktážních technik uveďme přednášky, diskuze a hraní rolí.
Mediátoři
Cílem je ovlivnit začátek užívání drog zvýšením komunikačních schopností a dovedností zaměřených na společenské přijetí. Rozvíjejí se i schopnosti řešit mezilidské problémy.
Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002
Zobrazeno: 3641x