Spojené se složením přísahy

Podporují studenty v tom, aby slíbili nebo se zavázali, že nebudou užívat drogy (např. programy nekuřáckých tříd). Tento slib je někdy založen na morálních zásadách (drogy jsou pro společnost špatné, představují morální úpadek a zkázu)

Aktivity
Aktivity bývají řečnického charakteru („kázání“), složení slibu má často formu petice nebo smlouvy.

Mediátoři
Snaží se ovlivnit užívání drog tak, že stimulují mladé, aby se sami zavázali k tomu, že nebudou užívat drogy.

 

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 2983x