Programy pomoci

Poskytují intervence a poradenství směřující k vypořádání se se životními problémy. Do programů pomoci jsou zapojováni peers (vrstevníci), kteří studentům radí nebo je instruují v otázkách spojených s drogami a alkoholem.

Aktivity
Využívají vstevníky, aby ve třídách stimulovali diskuzi. Klade se důraz na včasnou intervenci a referenci do léčby.
Mediátoři
Snaží se ovlivnit začátek užívání drog poskytováním sociální podpory ohořeným jedincům.
Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“
Trimbos Institut, Utrecht 2002
Zobrazeno: 3460x