Efektivní prevence

Jak poznáme efektivitu?

Kdy je preventivní program efektivní a jak to poznáme? Obecně lze říci, že program se považuje za účinný, pokud se podaří splnit jeho dlouhodobé a krátkodobé cíle. Za nejefektivnější se považuje ten, který tato kritéria splní s nejnižšími ...
> celý text

Prvky efektivity

Pro účely projektu Zdravá škola a drogy pracovníci Institutu Trimbos systematicky prostudovali odbornou literaturu a pokusili se stanovit, které charakteristiky určují účinnost programů drogové prevence (Cuijpers (2002). Z této studie vyplynulo...
> celý text

Efektivita a typ školy

Předpokladem pro efektivní prevenci jsou efektivní školy Není vždy jasné, které charakteristiky školního programu prevence drog zvyšují jeho účinnost. Pro účinnou školní drogovou prevenci je důležitým faktorem i společenské klima a zapojení zaint...
> celý text

Efektvita a dobrá praxe

O účinné drogové prevenci lze říct mnohem více, pokud vezmeme v úvahu prvky, které vyšly z „nejlepší praxe“. V této kapitole nabídneme řadu kritérií, která praxi drogové prevence dosáhla vysokého uznání. Podporují je i odborníci na ...
> celý text

Analýza programů

Hansen (1992) ve své studii provedl analýzu široké řady školních programů prevence drog a na základě dvanácti typů programu uvedených v rubrice 12 typů programů je rozdělil do kategorií podle obsahu. Identifikoval šest skupin programů, z nichž ...
> celý text

Efektivní prevence

Efektivní školní drogová prevence vychází z kombinace odborné evaluace současných programů, účinných složek odvozených z dobré praxe a vyučování a učení se v účinné (efektivní) škole.
> celý text