Varovné signály šikany

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin:

 • verbální přímé a nepřímé,
 • fyzické přímé a nepřímé,
 • aktivní a pasivní.


V následujícím přehledu uvádíme nejčastější nepřímé a přímé varovné signály šikanování

Varovné signály šikany - nepřímé
(jednotlivě mohou mít i jiné příčiny, ale je vhodné zvýšit pozornost)

 • Dítě je stranou od ostatních (např. o přestávkách), zdá se, že nemá kamarády.
 • Přestávky tráví v bezpečné blízkosti učitelů.
 • Dítě je zaražené, posmutnělé až depresivní, nemluví (stává se uzavřeným).
 • Dítě působí smutně, nešťastně, stísněně, má blízko k pláči.
 • Dítě má poruchy spánku, zdají se mu hrůzostrašné sny.
 • Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
 • Začne vyhledávat důvody pro absenci ve škole - časté omluvenky z důvodu nevolnosti, pobolívání hlavy, břicha apod.
 • Do školy nebo ze školy chodí oklikami.
 • Má často potrhané oblečení, poškozené školní pomůcky nebo pomůcky chybí.
 • Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, chybí mu peníze.
 • Dítě o přestávkách nesvačí, i když dostává z domu svačiny a obědy má zajištěné.
 • Má často různá zranění - odřeniny, modřiny, lehký otřes mozku, naraženou kost nebo zlomeninu, popáleniny na ruce apod. – a nedokáže to uspokojivě vysvětlit.
 • Při týmových sportech bývá volen mezi posledními.
 • Má-li mluvit před třídou je nejistý a ustrašený.
 • Vyhrožuje sebevraždou, nebo se o ni dokonce pokusí.


Varovné signály šikany – přímé
(neprodleně začít řešit)

 • Soustavné posměšné poznámky,
 • nadávky,
 • hrubé žerty,
 • hanlivá přezdívka – rozhodující podmínkou je, do jaké míry je žák tímto zranitelný, těžko to snáší a trpí tím.
 • Kritika žáka,
 • výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným nebo pohrdavým tónem.
 • Jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů pod pohrůžkou násilí nebo hrozbou odpírání kamarádství.
 • Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
 • Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje – např. jeden žák vystupuje vůči druhému v roli „sluhy“/“otroka“ (nosí mu věci, tašku, svačinu, maže za něj tabuli apod.)
 • Opakované rvačky se zřejmým nepoměrem sil nebo marnou snahou jednoho ze situace uniknout – honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí. 

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 7976x