Charakteristika oběti

Postihnout jak vypadá typická oběť šikanování je obtížné, za příhodných okolností se může stát obětí kdokoliv do se odlišuje (i v pozitivním smyslu).

V podstatě jde o to, že oběť neumí dostatečně skrýt strach a využívat strachu jiných. Jsou tedy viditelně bojácní, špatně reagují v zátěži, psychicky jsou bezbranní, jakýkoliv náznak agrese nebo měření sil jej vystraší. Znevýhodněním je také handicap nebo psychická retardace. Oběť zvolena tzv. outsider třídy (izolovaný, bez kamarádů, nevzbuzuje sympatie).


Typologie obětí:

  • oběti „slabé“ – s tělesným a psychickým handicapem
  • oběti „silné“ a nahodilé
  • oběti „deviantní“ a nekonformní


Dále rozlišujeme:

  • izolované oběti, které nemají ani jednoho kamaráda
  • oběti, které mají alespoň jeden opětovaný pozitivní vztah


Pro rodinu oběti je typické:

  • často se vyskytuje nějaký handicap v rodině (např. otec alkoholik)
  • příliš ochraňující až úzkostná výchova, která nevede dítě k samostatnosti, nenaučí jej prosadit se v kolektivu
  • charakteristický je i blízký vztah k matce (někdy bývá až patologický)Dle některých autorů je rozlišení agresor x oběť zjednodušené. Valerie Besag rozlišuje několik podskupin:

1.Pasivní oběti - tyto děti jsou bojácné, opatrné a uzavřené. Jsou často fyzicky slabé a těžko si hledají přátele. Mají nedostatek dovedností a sebedůvěry, aby se dokázaly samy bránit.

2.Provokující oběti - existuje malá skupina dětí, které schválně provokují negativní reakce druhých. Pošklebují se a posmívají, ale když jim druzí oplatí stejně, honem si stěžují.

3.Účelové oběti - tyto děti na sebe berou roli oběti, aby získaly uznání a popularitu. Hrávají roli "třídního šaška" nebo se připojují k výtržnickému chování, aby neměly problémy s přijetím do skupiny.

4.Falešné oběti - některé děti si přehnaně stěžují na ostatní. Jde obvykle o chování zaměřené na získání pozornosti, nicméně se vyplatí prověřit, zda se za tím neskrývají skutečné problémy.

5.Útočníci-oběti - některé děti jsou v některých situacích oběťmi, ale v jiných útočníky. Děti vystavené šikanování dospělých jsou více náchylné k agresivitě vůči mladším a slabším.

6.Útočníci - děti, které pronásledují druhé bez zjevného důvodu. Předpokládá se, že převyšují mnohé své vrstevníky energií, fyzickou silou a sebedůvěrou.

7.Úzkostní útočníci - děti s nejnižší sebedůvěrou, mají obvykle i rodinné nebo výukové problémy. Šikanování je pro ně kompenzací sníženého sebevědomí.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 8476x