Domovská stránka > Škola > Šikana a násilí

Šikana a násilí

Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování a pronásledování.

U nás pojem šikana zavedl pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první už před rokem 1989 veřejně promluvil o tom, o čem mnozí věděli, ale mlčeli – o existenci šikany v armádě.

Britští badatelé pracují s touto definicí šikany:
„Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině.“

Co není šikana?

Jako šikanování obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů.


Šikanou není ani tzv. vyprovokované násilí, kdy menší, slabší děti druhé nepříjemně provokují, doráží na ně slovně i fyzicky, až dojde k více méně odpovídajícímu trestu. Co tedy na první pohled vypadá jako šikana, může být pouze odveta.

Šikana jako poruchy vztahů ve skupině

Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce, neděje se ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů celé skupiny.

> celý text

Mýty o šikaně

Jedny z posledních výzkumů (Michal Kolář) nám ukazují, jak rozšířená je šikana na našich školách.

> celý text

Kde šikana probíhá

Místa ve škole, kde šikana probíhá, jsou často skrytá zraku pedagogického dozoru.

> celý text

Varovné signály šikany

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

> celý text

Šikana a legislativa

Šikana jako taková trestným činem není. Lze ji posuzovat jako přestupek.

> celý text

Stádia vývoje šikanování

V každé sociální skupině, tedy i v běžné školní třídě, se postupně vytváří hierarchie pozic z pohledu oblíbenosti a moci a tím dochází k rozložení sociálních rolí

> celý text

Charakteristika oběti

Postihnout jak vypadá typická oběť šikanování je obtížné, za příhodných okolností se může stát obětí kdokoliv do se odlišuje (i v pozitivním smyslu).

> celý text

Charakteristika agresora

Často se v posledních letech diskutuje o stoupající agresi u dětí – je otázkou jestli agresivního chování přibývá nebo se mění jeho forma. Pro pochopení agrese/násilí (mezi příslušníky stejného druhu – jsou i jiné formy i užitečné) je dobré vědět:

> celý text