Závislost na alkoholu

Stadia závislosti na alkoholu dle Jellineka

Rozvoj závislosti je možné rozdělit do několika fází. Existuje mnoho různých systémů, mezi nejznámější patří Jellinekova vývojová stadia rozvoje alkoholové závislosti. Jako každé schéma je i toto do jisté míry zjednodušením a zobecněním; dobře však slouží k popisu rozvoje závislosti a pochopení tohoto procesu.

1. iniciální stadium
V počátečním stadiu se užívání alkoholu nevymyká běžné normě, alkohol je užíván pro své psychotropní účinky. Budoucí pacient se pod vlivem alkoholu cítí lépe než střízlivý, alkohol mu pomáhá řešit situace, které vnímá jako bolestné nebo obtížně řešitelné.

2. prodromální stadium
Toto tzv. varovné stadium je charakterizováno vzrůstem tolerance; pro dosažení příjemného pocitu je třeba dávky alkoholu, která hraničí se zjevnou opilostí. Postižený začíná pít potajmu, své chování začíná vnímat jako problém. Objevují se tzv. okénka. Toto stadium je hraniční pro možnost zvládnout problémy s alkoholem kontrolou. Po překročení tohoto stadia již obyčejně není možné pití kontrolovat a je nezbytná úplná abstinence.

3. kruciální stadium
V rozhodném stadiu je maximální tolerance vůči účinkům alkoholu. Postižený snese velmi vysoké dávky alkoholu, popíjení končí pravidelně opilostí. Požití i malé dávky alkoholu odstartuje pití, kterému se postižený není schopen ubránit. Alkohol se stává centrem životního dění, postižený hledá pro sebe a své okolí důvody, proč pije (tzv. racionalizace). Možnost kontrolovaného pití je definitivně ztracena.


V konečném stadiu dochází k vážnému poškození jater a tolerance k účinkům alkoholu klesá. Dostavuje se poškození dalších orgánových systémů – nervového, kardiovaskulárního a dalších – přičemž některá poškození mohou být již nevratná. Typická v tomto stadiu je ranní léčba kocoviny dalším popíjením alkoholu. Objevují se duševní poruchy a dochází k celkové degradaci osobnosti. 

Autor: MUDr. Jakub Minařík, SANANIM

Zobrazeno: 7845x