Všechny drogy jsou stejný

Všechny drogy jsou stejně nebezpečné, marihuana je stejně škodlivá jako heroin

Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog.
Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.

Dvě zahraniční studie (podle: Zábranský, 2001) srovnávají nikotin, heroin, kokain, alkohol, kofein a marihuanu podle následujících kritérií:

Odnětí: přítomnost a závažnost odvykacích příznaků

Nutkavost: potenciál k opakování užívání

Tolerance: potřeba zvyšování dávek k ukojení rostoucí touhy po droze

Dependence: míra obtížnosti přestat v užívání, míra recidivy, procento závislých uživatelů, subjektivní potřeba látky

Intoxikace: míra změny psychických funkcí pod vlivem drogy

 

Následující graf obsahuje výsledky výzkumu kvantifikovatelných kritérií závislosti (prof.dr. J.E.Henningfield, NIDA, John Hopkins Medical School, Baltimore)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marihuana se zde objevuje na úrovni kofeinu, výrazně rizikověji vychází kokain a nikotin (na stejné úrovni), o něco rizikověji alkohol a jako nejrizikovější heroin. Druhá studie, kterou zde neuvádíme, dospívá k podobným závěrům.

Autor: Martin Hulík, SANANIM

Zobrazeno: 11892x