Léčba nefunguje

Léčba nefunguje

Proč máme platit léčbu závislých z našich daní, když si za to mohou sami?

Drogová závislost nevzniká svobodným rozhodnutím. Velká část našich klientů začala užívat návykové látky již v dětském věku, k rozvoji závislosti přispívá množství faktorů, vnějších i vnitřních.

Přispívá-li společnost na léčbu zraněných po autonehodách nebo rakoviny způsobené nezdravým prostředím a životním stylem, má přispívat i na léčbu závislostí. Finanční situace uživatelů a bývalých uživatelů drog je málokdy tak dobrá, aby si mohli léčbu plně hradit.

Další argument je ekonomický: největší společenské náklady hradí společnost paradoxně aktivním uživatelům drog (kriminalita, náklady na represivní aparát, přidružená onemocnění a šíření infekčních chorob, ztráty způsobené absencí řádného zaměstnání). Méně nákladný je pobyt uživatele ve věznici. Ještě méně nás stojí uživatel v léčbě. Dostatečně zajištěný kvalitní systém péče o drogově závislé se společnosti ekonomicky vyplácí.

Autor: Martin Hulík, SANANIM

Zobrazeno: 11801x