Kdo přitáhl feťáky

Kdo přitáhl feťáky

Kontaktní centrum (terénní programy) přitahují feťáky do naší ulice

Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.

Tato zařízení jsou potřebná a aby byla funkční, musí být pro uživatele dostupná. Kontaktní centra „nevyrábějí“ nové uživatele drog, pracují s lidmi, kteří již drogy berou. Ti nepřicházejí do kontaktních center odnikud – žijí v dané lokalitě, jsou to naši sousedi, bývalí spolužáci, příbuzní. Pokud je většina místních uživatelů drog zároveň klienty kontaktního centra, je to dobře – klienti jsou vedeni k tomu, aby použitý injekční materiál vraceli (např. pražské Terénní programy a Kontaktní centrum SANANIM vydaly v roce 2002 téměř 464.000 injekčních setů, návratnost použitých přesáhla 98%). Poměrně přísná pravidla upravují chování klientů v centru i v jeho okolí. Personál spolupracuje s místními institucemi, občany a policií a na jejich upozornění likviduje pohozené stříkačky tam, kde se vyskytnou.

S uživateli drog je třeba pracovat tam, kde žijí. Všechny snahy odsouvat tyto aktivity mimo zraky veřejnosti vedou a vedly pouze k tomu, že drogový problém vypuká na jiných, nezmapovaných místech a s překvapivou razancí.

Prosíme občany, aby přistupovali k těmto aktivitám s pochopením. Slouží, přímo nebo nepřímo, nám všem.

Autor: Martin Hulík, SANANIM

Zobrazeno: 16279x