Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

Autor: Trimbos Institute, v českém vydání RVKPP a SANANIM

Úřad vlády České republiky – Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal společně s o.s. SANANIM již podruhé publikaci Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - Příručka o efektivní školní drogové prevenci (v rámci projektu Evropská zdravá škola a drogy podpořeném MŠMT). Tuto příručku, jejíž některé kapitoly jsou již na této stránce delší dobu dostupné, máte nyní možnost mít kompletní. Nabízíme ji všem zájemců ke stažení (v dolní části této stránky).

Co v této publikaci najdete?

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si úvodní slova vedoucího projektu, Jiřího Richtera:

Jestliže lze v Evropě v posledních dvaceti letech minulého století sledovat v oblasti prevence relativně chaotický vývoj a díky tomu i nepříliš strukturované a efektivní programy či kampaně, pak naopak nelze v posledních pěti letech nevidět enormní úsilí směřující k systémové analýze a vědeckému studiu všech dostupných dat, zkušeností, nezdarů i efektivních strategií.

Je však zřejmé, že stejně jako léčba, je i preventivní práce stále ještě nedostatečně prozkoumaná a často se také zapomíná na její vyhodnocování. O to více je tedy nezbytné hledat nové cesty a možnosti, jak realizovat školní drogovou prevenci, ale zejména standardními metodami vyhodnocovat jejich efektivitu a následně využívat to, co zjistíme, že je efektivní. Jednoduše tedy to, co prokazatelně dokazuje naplnění plánovaných cílů či předpokládaných změn.

Zásadním přínosem této publikace je, že nabízí stručný souhrn základních informací k tématu školní drogové prevence, souhrn toho, co bylo prokázáno jako efektivní, a navíc také informace o tom, jak a proč prevenci vyhodnocovat.

Publikace je cenná zejména tím, že kromě informací o tom, jak připravit, naplánovat a realizovat školní program prevence užívání drog, přináší i řadu praktických pomocných návodů a nástrojů k jejich realizaci. Výjimečná je pak především proto, že nabízí stručné informace a jednoduché nástroje pro evaluaci programu či vyhodnocení aktuální situace srovnatelné s (mezi)národními studiemi a statistikami.

Předpokládáme, že po vydání této publikace budeme pokračovat v aktualizaci informací, překladu dalších klíčových materiálů projektu Evropská zdravá škola a drogy a že se nám podaří také zprovoznit webovou aplikaci evaluačního nástroje, která zjednoduší zejména zpracovávání dat. Pro pomoc, podporu a aktuální informace tedy prosím sledujte tuto internetovou stránku.

Mgr. Jiří Richter, SANANIM
vedoucí projektu

Zobrazeno: 4891x
Ke stažení
ikonaJak ve škole vytvořit zdravější prostředí