Prevence poruch příjmu potravy

Vhodným výchovným působením, zejména v kritickém období nastupující puberty, je možné poruchám přijmu potravy u dětí předcházet. Základ prevence spočívá samozřejmě v rodině, avšak i škola by měla - v rámci programu výchovy ke zdravému životnímu stylu -  využít všech svých možností:

  • poskytnout žákům dostatek správných informací o výskytu, příčinách i důsledcích poruch příjmu potravy,

  • vést žáky ke zdravým stravovacím návykům,

  • podporovat pozitivní sociální klima ve škole,

  • vytvářet podmínky pro osobnostní rozvoj každého žáka, pro posilování sebedůvěry s cílem omezovat projevy sebedestruktivního chování.

 

Zdroj:
Metodická příručka Poruchy příjmu potravy,
zpracovaná pro MŠMT, vydaná 2003

Zobrazeno: 5714x