Mentální anorexie

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Nemocní neodmítají jídlo proto, že by neměli chuť, ale proto, že nechtějí jíst. Omezování se v jídle je zpravidla doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo (myslí na něj, sbírají recepty, rádi vaří apod.) a někdy i zvýšenou nebo změněnou chutí, například na sladké.

Základní diagnostická kritéria mentální anorexie:

  • Tělesná hmotnost je udržována nejméně 15% pod předpokládanou úrovní (ať už byla snížena nebo nebyla nikdy dosažena) nebo BMI (Body Mass Index) je 17,5 a nižší. Prepubertální pacienti nesplňují během růstu očekávaný hmotnostní přírůstek.           
  • Snížení hmotnosti si způsobuje nemocný sám tím, že se vyhýbá pokrmům, "po kterých se tloustne", nebo že nadměrně cvičí, navozeně zvrací, užívá laxativa (projímadla), anorektika (látky potlačující chuť k jídlu) a diuretika (látky, které zvyšují vylučování moči a odvodňují organismus).     
  • Přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle jako neodbytná, vtíravá obava z dalšího tloustnutí, která vede jedince ke stanovení si velmi nízkého hmotnostního prahu.
  • Porucha menstruačního cyklu u žen, pokud neužívají náhradní hormonální léčbu.
  • Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny. Zastavuje se růst, u dívek se nevyvíjejí prsa a dochází k primární amenoree (první menstruace se nedostaví), u hochů zůstávají dětské genitály. Po uzdravení dochází obvykle k normálnímu dokončení puberty, avšak menarché (první menstruace) je opožděna.

K vymezení mentální anorexie je třeba především tří základních znaků:

  • aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti,
  • strach z tloušťky, který trvá i přes abnormálně nízkou tělesnou hmotnost, 
  • amenorea u žen.

Se strachem z tloušťky úzce souvisí narušené vnímání vlastního těla a popírání závažnosti nízké tělesné hmotnosti. Strach a výběrovost vnímání způsobují, že předmět strachu (tloušťka, tělesné proporce, kolísání hmotnosti apod.) je v různých podobách přeceňován a že to, co není v souladu s přesvědčením nemocného a jeho očekáváními, je naopak podceňováno (vyhublost, nepřiměřené chování).

 

Při posuzování tělesné hmotnosti u dětí je třeba vždy přihlížet k danému věku a výšce. Každý úbytek na hmotnosti v dětství může být důvodem k opoždění tělesného růstu a puberty. Podvýživa v dětství, ať už je jakékoli etiologie, může mít vážné a trvalé následky.

Mentální anorexie se projevuje u dětí již před pubertou.Na konci puberty se vyskytují některé anorektické příznaky až u 6% dívek.

Ztráta tělesné hmotnosti se vyskytuje také u některých onemocnění (nádorová onemocnění, tuberkulóza). S anorektickými příznaky se lze setkat i u některých toxikomanů, kteří obvykle trpí nechutenstvím a jsou vyhublí.  Jejich vyhublost je navíc může uspokojovat.

Zobrazeno: 5860x