Domovská stránka > Škola > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Metodická příručka Poruchy příjmu potravy, jejíž obsah vám v této rubrice nabízíme, vznikla z podnětu MŠMT a byla zpracována v souladu se záměry dokumentu Zdraví 21 (Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30.10.2002). Je určena pedagogům, učitelům výchovy ke zdraví a školním metodikům prevence sociálně patologických jevů, jako základní studijní text poskytující odbornou orientaci v problematice mentální anorexie a bulimie.

autoři příručky:

PhDr. František David Krch
Psychiatrická klinika VFN
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze

Dospívání jako rizikové období pro rozvoj poruch přijmu potravy

Školní věk vnáší mimo jiné zásadní změny do přístupu k vlastnímu tělu a do stravovacích zvyklostí školáků. Už osmiletá děvčátka uvádějí, že nejsou se svým tělem spokojena. Strach z tloušťky a dietní tendence tak ovlivňují život stále mladších věko...
> celý text

Mentální anorexie

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Nemocní neodmítají jídlo proto, že by neměli chuť, ale proto, že nechtějí jíst. Omezování se v jídle je zpravidla doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo (mys...
> celý text

Mentální bulimie

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Pocit přejedení je ale velmi relativní. Přes dramatický prožitek ztráty kontroly nad jídlem a přejedení je z...
> celý text

Prevence poruch příjmu potravy

Vhodným výchovným působením, zejména v kritickém období nastupující puberty, je možné poruchám přijmu potravy u dětí předcházet. Základ prevence spočívá samozřejmě v rodině, avšak i škola by měla - v rámci programu výchovy ke zdravému životnímu st...
> celý text

Metodické náměty pro práci se žáky

V rámci výuky je vhodné uplatňovat metody aktivního sociálního učení, zadávat žákům úlohy,  jejichž cílem je výchova ke zdravým stravovacím návykům. Znamená to poskytovat žákům objektivní informace, týkající se ohrožení zdraví v důsledku poru...
> celý text

Příklady konkrétních námětů

1. Řekni mi, co jíš? Malá anketa o výživě Cíl: Uvědomit si své postoje k jídlu a přehodnotit vlastní stravovací  návyky vzhledem k zásadám zdravé výživy. Uspořádejte s žáky malou anketu o stravovacích zvyklostech v období dospívání. Zadání...
> celý text