Stížnosti

Postup přijímání, vyřizování a dokumentování stížností, případů diskriminace a psychického, ekonomického či sexuálního zneužívání klientů ze strany personálu.

 

  • pokud spolupracovník projektu obdrží telefonicky či e-mailem stížnost výše definované povahy, je povinen neprodleně informovat vedoucího projektu
  • vedoucí projektu musí neprodleně stížnost řešit s garantem projektu
  • vedoucí projektu je povinen udělat zápis o situaci a předat ho vedení organizace
  • na základě stížnosti a rozboru případů diskriminace či zneužívání jsou přijímána opatření směřující k vyšší odborné i etické úrovni práce personálu
  • klient projektu musí být informován do 30 dnů o řešení situace
  • dále se v případě stížností postupuje dle pravidel organizace (viz operační manuál organizace)


Stížnosti i připomínky je možné zasílat na web@sananim.cz k rukám vedoucího projektu.
Telefonické kontakty na o.s. SANANIM najdete na www.sananim.cz.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se obrátit na vedení o.s. SANANIM.
Kontakt: office@sananim.cz

Zobrazeno: 4056x