Domovská stránka > Škola > O projektu

O projektu

Práva návštěvníků těchto webových stránek

  • Všichni návštěvníci stránky mají přístup ke všem uveřejněným informacím. Výjimku tvoří školní program, který je přístupný pouze registrovaným pedagogickým pracovníkům při jeho objednání a následně registrovaným školám, resp. třídním kolektivům.

  • Pokud jste nebyli spokojeni s realizací nebo kvalitou služby, či máte nějaké připomínky, požadavky, stížnosti nebo dotazy, nebo něčemu nerozumíte, napište nám na web@sananim.cz.

  • Požadavky, stížnosti, náměty a připomínky či dotazy bude řešit vedoucí projektu Internetová primární prevence, případně dle povahy garant projektu.

  • Pokud jste nebyli spokojeni s vyřízením vašich stížností, připomínek, požadavků či dotazů a nebo kvalitou služby, kontaktujte vedení o.s. SANANIM na www.sananim.cz.

  • Veškerá případná dokumentace je uložena v administrační části internetové stránky a je zabezpečena dvojím heslováním; všichni spolupracovníci, kteří mají přístup do této zabezpečené části, jsou smluvně zavázáni mlčenlivostí.

Stížnosti

Postup přijímání, vyřizování a dokumentování stížností, případů diskriminace a psychického, ekonomického či sexuálního zneužívání klientů ze strany personálu.
> celý text

Stručný popis projektu primární prevence

Posláním projektu je přispět ke zvýšení kvality preventivních aktivit ve školách, výchovných zařízeních pro děti a mládež a v rodinách prostřednictvím poskytování kvalitních informací, efektivních a nástrojů s využitím atraktivního moderního celoplošně využitelného média.

> celý text