Zákon o sociálně právní-ochraně dětí

Povinnost škol ohlašovat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností některé skutečnosti vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tuto povinnost ukládá paragraf 10, odstavec 4. Školy, podle tohoto zákona, jsou povinny ohlásit všechny takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítěje v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný,anebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo. Konkrétní ohrožení definuje paragraf 6 tohoto zákona.

V případě neoznámení mohou být uložené sankce, které jsou také tímto zákonem definované.

Zobrazeno: 4500x
Ke stažení
ikonaZákon o sociálně právní ochraně dětí