Standardy prevence MŠMT

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (2008)

Revize 18.12.2008
autor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Záměrem autorů Standardů je formulovat v obecné rovině základní požadavky na to, jak, kým a za jakých okolností mají být programy specifické primární prevence
užívání návykových látek realizovány. Jedná se tedy o stanovení závazných kritérií kvality pro poskytovatele těchto programů. (Standardy MŠMT, 2008)

Zobrazeno: 5804x
Ke stažení
ikonaStandardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek 2008