Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.

Toto doporučení je momentálně stažené z webových stránek MŠMT s tímto vyjádřením odboru 27:

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o dočasném stažení Metodického doporučení z webu MŠMT. Důvodem je úprava sporných pasáží dokumentu, které se v praxi ukázaly jako nevhodné pro praktické využití. Velmi si ceníme vašich připomínek a námětů, které při úpravách budeme zohledňovat.

Vnímáme význam praktického dokumentu, jakým Metodické doporučení je a v příštím roce zveřejníme dokument obnovený, který bude teoretickým doporučením a současně efektivním praktickým nástrojem pro realizaci prevence v každodenní praxi škol a školských zařízení.

Zobrazeno: 6946x