Domovská stránka > Škola > Dokumenty

Dokumenty pro školy

Standardy prevence MŠMT

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (2008)

> celý text

Strategie prevence MŠMT 2009 - 2012

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 - 2012

> celý text

Strategie prevence MŠMT 2005-2008

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovyna období 2005 - 2008

ikona Strategie prevence rizikových jevů MŠMT 2005 - 2008

Bílá kniha

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice.
Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání.
Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol.
V plném znění je k dispozici ke stažení pod tímto textem.
ikona Bílá kniha

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 nahrazuje stávající Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51. Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co dělat když“, který obsahuje velice detailní a současně praktické doporučení ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách. Jedná se o metodické doporučení.

> celý text

Národní strategie protidrogové politiky 2010-2018

Vláda dne 10. 5. 2010 projednala Národní strategii protidrogové politiky na období 2010 až 2018 ; materiál předložený pod č.j. 431/10 schválila.

> celý text

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování u žáků škol a školských zařízení najdete ke stažení pod tímto textem.

ikona Metodický pokyn
ikona Metodický pokyn

Metodický pokyn k primární prevenci

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51, nabyl účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT ČR sešit 11/2007 (7. listopadu 2007).
ikona Metodický pokyn k primární prevenci
ikona Metodický pokyn k primární prevenci

Metodický pokyn k rasismu a xenofobii

Dokument je ke stažení zde:
ikona Metodický pokyn k výchově proti rasismu a xenofobii
ikona Metodický pokyn k výchově proti rasismu a xenofobii

Metodický pokyn k záškoláctví

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví ke stažení zde:

ikona Metodický pokyn k záškoláctví
ikona Metodický pokyn k záškoláctví

Doporučení k sexuální výchově

> celý text