Škola

Dilemata v prevenci

Pracovníci primární prevence se často setkávají s různými problémy. 

Základem drogové prevence je odrazovat od (zne)užívání drog. Jistě je kontroverzní, když preventivní pracovníci mladé informují o tom, jak užívat určité typy drog do jisté míry "bezpečně", tzn. tak, aby se vyhnuli bezprostředním zdravotním rizikům.

Příkladem je navštěvování house parties za účelem poskytovat informace a testovat extázi přímo na akci, aby bylo možno vystopovat tablety s obsahem nebezpečných chemikálií (např. strychninu) a stáhnout je z oběhu.

Prevence poruch příjmu potravy

Příklady konkrétních námětů

1. Řekni mi, co jíš? Malá anketa o výživě

Cíl: Uvědomit si své postoje k jídlu a přehodnotit vlastní stravovací  návyky vzhledem k zásadám zdravé výživy.

Uspořádejte s žáky malou anketu o stravovacích zvyklostech v období dospívání.

Zadání: Pokuste se zjistit, jakým pokrmům dávají dospívající přednost, čím je zpravidla tvořen jejich jídelníček, co vědí o zdravé výživě, jaké mají postoje k jídlu i k vlastnímu tělu.

Evaluace

MODOS3

Typy preventivních programů

Projekt Evropská zdravá škola a drogy vychází z principu, že efektivní drogový preventivní program se zaměřuje na kombinaci objektivních, věcných informací a personalizovaného preventivního přístupu zakotveného do intenzivního a průběžně prováděného preventivního programu.