Rady pro rodiče

Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný "výběr obětí", ve škole existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. A nakonec samotný systém školní praxe poskytuje dost možností vyniknout "silným", stejně tak jako odhalit "slabé". Často i pedagog, většinou nevědomky, poskytne prostor pro zrod šikany.

Jaká je současné situace našich škol?

Objektivně je nutno konstatovat, že ve většině případů škola nereaguje odpovídajícím způsobem. Není ojedinělý názor, že možnost existence šikany na "naší škole" se nepřipouští. Problém šikany je často bagatelizován, v mnoha případech se stalo, že škola či třídní učitel problém šikany jaksi zamaskovali, aby nevznikl nepříznivý dojem v hodnocení učitele, či úrovně celé školy.

Pohled na šikanu ze strany rodičů – doporučení pro rodiče – jaké situace mohou nastat?

Zjistíte-li, že vaše dítě je ve škole šikanováno (nejlépe víte-li to nejen od vašeho dítěte, ale i hodnověrných svědků, které nebudete v první fázi jmenovat),
navštivte školu a to oba rodiče, nebo jeden rodič a někdo, kdo vás může podpořit.
Každý má právo vzít si k úřednímu jednání další osobu. Podle vašeho zjištění rozhodněte, zda budete informovat třídního učitele nebo rovnou ředitele školy.
Předejte informace, které máte k dispozici a žádejte odpověď, zda je škola schopna poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc.
Odkaz na dosažené pedagogické vzdělání je nedostačující.

V této fázi mohou nastat tyto momenty:

Škola hraje poctivou hru a přizná, že nemá odborné zkušenosti.
 • Je to čestné, poctivé, ale nic to neřeší.
 • Domluvte se, že do určitého termínu společně najdete odborníka a stanovte, jak budete dál postupovat.
 • Nepřipouštějte žádné neodborné zásahy, vlastní iniciativu některého z pedagogů, ani vy se o takové zásahy nepokoušejte.
 • Vyžadujte zvýšený dozor.
 • Zvažte, zda by pomohlo přeřazení do jiné třídy (pozor – má to řadu úskalí, není to zaručené řešení).
 • Zajistěte dítěti doprovod do i ze školy.
Škola spolupracuje s odborníkem, případně má odborně připraveného pedagoga.
 • Domluvte proto s ním a třídním učitelem další postup, stanovte způsob vzájemné informovanosti.
Škola nebude o řešení jevit zájem, bude vám sděleno, že problém zvládne, že se to vyřeší, ale nepřesvědčí vás o tom.
 • Může se stát, že problém bude zlehčován, může dojít i k obviňování vašeho dítěte.
 • V takovém případě odmítněte neodborný zásah, podle závažnosti rozhodněte, zda za těchto podmínek pošlete dítě do školy.
 • Informujte příslušného inspektora, či pracovníka školského úřadu a požadujte odborný zásah a poskytnutí odborné pomoci.
 • Trvejte na tom, že chcete být informováni o všech krocích, které budou v tomto případě učiněny.
 • Zajistěte právní ochranu dítěte.
 • Škola je povinna zabezpečit základní práva dítěte.
 • V případě, že škola tuto povinnost neplní, máte právo podat stížnost u České školní inspekce, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ve velice vážných případech můžete podat žalobu u soudu.
Mějte na mysli, že se jedná o vaše dítě a jeho bezpečnost, zdravý duševní a tělesný vývoj.
Dochází-li k šikanování dětí v průběhu vyučování, před ním i po něm a to ve škole, v jejím blízkém okolí, při činnostech organizovaných školou, nese škola plnou odpovědnost se všemi důsledky.
Nelitujte času ani peněz na to, abyste zamezili ohrožení vašeho dítěte šikanou.
Jednejte klidně, věcně, bez emocí, buďte však důslední a nedopusťte neodbornost a polovičaté řešení.
Při jednání ve škole věnujte pozornost tomu, jak škola bude postupovat při vyšetřování.
Nepodezírejte předem školu z nekalých úmyslů, či nesprávného postupu, mohli byste poškodit další postup řešení šikany.
Žádejte však veškeré informace, chtějte být informováni o všem, co škola v tomto směru podniká.
Autor: PhDr. Lenka Skácelová
Zobrazeno: 4039x