Domovská stránka > Rodiče > Šikana

Šikana

Moje dítě je šikanováno - jak se mám chovat?

Jak se chovat k dítěti, které se stalo obětí šikany Vaše dítě se stalo obětí šikany, ostatní mu pravděpodobně delší dobu ubližovali. Proto nyní cítí nejenom strach z toho, co bude, ale také zažívá pochyby o sobě, o své hodnotě, o svých schopno...
> celý text

Rady pro rodiče

Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný "výběr obětí", ve škole existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. A nakonec...
> celý text

Varovné signály šikany

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

> celý text

Stádia vývoje šikanování

V každé sociální skupině, tedy i v běžné školní třídě, se postupně vytváří hierarchie pozic z pohledu oblíbenosti a moci a tím dochází k rozložení sociálních rolí

> celý text

Kde šikana probíhá

Místa ve škole, kde šikana probíhá, jsou často skrytá zraku pedagogického dozoru.

> celý text

Mýty o šikaně

Jedny z posledních výzkumů (Michal Kolář) nám ukazují, jak rozšířená je šikana na našich školách.

> celý text

Charakteristika oběti

Postihnout jak vypadá typická oběť šikanování je obtížné, za příhodných okolností se může stát obětí kdokoliv do se odlišuje (i v pozitivním smyslu).

> celý text

Charakteristika agresora

Často se v posledních letech diskutuje o stoupající agresi u dětí – je otázkou jestli agresivního chování přibývá nebo se mění jeho forma. Pro pochopení agrese/násilí (mezi příslušníky stejného druhu – jsou i jiné formy i užitečné) je dobré vědět:

> celý text

Šikana a legislativa

Šikana jako taková trestným činem není. Lze ji posuzovat jako přestupek.

> celý text