Stěhování

Stěhování patří v uváděných hierarchiích stresových událostí k nejvýše hodnoceným. Neklid, nejistota, zvýšená aktivita, možné spory mohou provázet již přípravu na stěhování – hledání bytu, výměny, vyjednávání půjčky apod. Ztráta známého prostředí, okolních lidí, bezpečného pocitu z vlastního osobního prostoru jsou dalším zdrojem možného stresu. A nové prostředí, pro dítě často jiná škola a kamarádi, nové uspořádání bytu nebo případná finanční zátěž – to jsou opět další potencionální stresory.

V anamnéze uživatelů drog navíc často nalézáme časovou souvislost mezi obdobím vážnějších začátků experimentování s drogami a obdobím okolo stěhování rodiny. Některé děti jsou extrémně citlivé na přerušení vztahů s kamarády a jen obtížně si budují nové vztahy. Drogy zde mohou sehrát roli zprostředkujícího činitele. Pod vlivem alkoholu nebo některých drog se člověk snáze seznamuje, překonává ostych nebo strach. Vlastnictví drogy může v některých skupinách zvyšovat důležitost dotyčného, který tím, že například marihuanu nabízí, je ostatními častěji vyhledáván a (i když často účelově) oceňován. Ti, kteří se v novém prostředí stáhnou spíš do samoty, pak mohou účinky drog využít pro zlepšení pocitu samoty nebo řešení nudy.

Stále častěji se objevuje také problém v tom, že v novém místě bydliště se vyskytují skupiny lidí, které drogy berou, někteří z nich jsou relativně známí, zvláště pokud drogy distribuují. Když se dítě v novém místě orientuje, má zvýšenou pravděpodobnost, že s dotyčnými lidmi setká a ve snaze vyhovět normám skupiny s drogami začne experimentovat.

Je proto vhodné, když si rodiče i přes starosti o praktické věci spojené se stěhováním najdou čas na hovor o těchto možných okolnostech. Zkusí si všímat dítěte a jeho projevů, neodkládají návštěvu školy a hovor s učiteli a rovněž kontakt s jinými rodiči.

Zobrazeno: 4053x