Technika pro rodiče

Pokud si chcete zjistit představy a povědomí o drogách u svých dětí, nabízíme Vám následující techniku. Je vhodná zejména pro mladší věkovou skupinu dětí, maximálně do 15 let.

Příběh s igelitovou taškou

Vypráví popř. kreslí rodič.
Vaše dítě (jméno Vašeho dítěte) jde po ulici a najde ztracenou igelitovou tašku, ve které jsou drogy. (popisujte pro dítě známé místo v blízkém okolí bydliště - park, hřiště, atd.).
Ptejte se dětí na následující otázky. Děti mohou odpovídat slovně, kresbou nebo písemně.

Odpovědi na jednotlivé otázky jsou adekvátní věku dítěte.

1.Co myslíš, že bylo v igelitové tašce?
Dítě jmenuje, kreslí to, jaké má představy o pojmu drogy.

2. Kdo myslíš, že tu tašku ztratil?
Dítě opět jmenuje své představy o lidech, kteří jsou ve vztahu k drogám.

3. Na co chtěl ten člověk drogy použít?
Dítě vyjadřuje svou představu o tom, k čemu drogy slouží a jak se aplikují.

4. Co bys s tou taškou udělal?
Dítě vyjadřuje představy o tom, jak zacházet s nebezpečnými věcmi – drogy, případně náčiní pro aplikaci atd. Důležité je poučit dítě, jak chránit své bezpečí v této souvislosti (nebrat do rukou injekční stříkačky, nejíst barevné tablety neznámého ani známého obsahu, komu tašku odevzdat atd.)

5. Použil bys sám něco z obsahu tašky pro vlastní potřebu?
Dítě vyjadřuje svou zvědavost, u starších dětí i zkušenost s určitou drogou a zejména své tendence k rizikovému chování.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 4240x