Nadměrná volnost

Se svobodou je spojená volnost – a zoufalé úvahy některých rodičů. Nejsou si jisti, co je v současnosti normální

  • Může čtrnáctiletý kluk chodit na house party do rána?
  • Trávit s kamarády víkendy na chatě?
  • Může chodit jejich vzorná dcera večer domů denně v osm večer?
  • Mají právo znát a kontrolovat, kam opravdu chodí? Smí se seznámit s kamarády svých dětí?
  • Kde končí svoboda a začíná chaos?
  • Kde končí odpovědnost rodičů a kde začíná nadměrná kontrola, která jim s dětmi pokazí vztahy?

Nadměrná volnost a nedostatek kontaktu mezi rodiči a prostředím dítěte

Někteří rodiče jsou přehnaně ohleduplní k soukromí dítěte. Může to souviset s tím, že oni samotní prošli jinou výchovou. Jejich rodiče jim do všeho zasahovali a mají pocit, že neměli žádnou svobodu. Ve snaze svým dětem poskytnout lepší dětství je však vlastně opustí – nabídnou jim, že kdyby něco potřebovali, mohou za nimi přijít. To však nemusí stačit. Když svěříte svobodu, která patří dvacetiletému do rukou dvanáctiletému, naloží s ní pravděpodobně velmi problematicky. Jiní rodiče uzavřou s dítětem jakousi obchodní smlouvu: „dobré známky = dostatek volného času.“ V extrémních případech k tomu ještě zastávají názor typu: „Dítě má studovat a ne dělat doma uklízečku. Když ve škole funguje, má mít volnost, kterou chce.” V důsledku takového přístupu tráví třináctiletá několik večerů v týdnu mimo rodinu, pravidelně jezdí s partou na chatu, chodí čas od času na diskotéku (vždyť se vždycky vrátí přesně), okruh jejích známý nezná nikdo, ani její sestra. Díky obchodnímu duchu výchovné dohody se vytratilo několik důležitých věcí: společný čas rodiny trávený v zábavě i práci, čas na klidný dialog mezi dítětem a rodičem, možnost učit se o partnerských vztazích díky pohledu na vztah rodičů, příležitost učit se umění zvládání konfliktů. Nemůže využít rodiče jako vzor chování ani jejich zkušenosti při výběru přátel a známých stejně jako jejich sílu, která by mu umožnila zvolit někdy méně příjemnou variantu trávení večera – ale o to užitečnější.

Zobrazeno: 3625x