Nadměrná kontrola a náročnost

Jedním ze zdrojů vysoké náročnosti rodičů může být i jejich přirozená tendence přát si pro dítě lepší život, než měli sami. Mnozí rodiče si také přejí, aby jejich děti pokračovaly v jejich šlépějích anebo dokázaly to, co oni nezvládli.

Obvykle předpokládají, že díky svým životním zkušenostem objevili chyby nebo omyly, které jim neumožnily úspěch nebo spokojenost, a tak nyní mohou zařídit lepší start do života pro vlastní děti. Nadměrné zaměření rodičů na dítě v tomto směru může mít hlubší příčiny – vlastní neuspokojené ambice rodičů.

V rodinách, kde časem převládly problémy s drogou, nacházíme také přehnaně autoritativní rodiče. Může se tam objevit otec, který nesnese, aby se něco dělalo bez jeho souhlasu, nezná nic než práci a povinnost. Jinde může atmosféru určovat matka, která se tak bojí všeho neznámého a rizikového, že nejen sobě, ale ani druhým neumožní, aby poznávali nové lidi, prostředí a občas udělali i něco problematického. Náročnost, která oceňuje jen učení nebo těžkou práci, může dítě od těchto činností spíš odradit a otrávit. Ustavičné kontrolování přenese odpovědnost za vše na bedra kontrolujícího.

Když se náročná a kontrolující výchova daří, objevují se skutečné důsledky – úspěchy a výsledky. Ať už se jedná o studijní úspěchy, sportovní výsledky, dokonalou starost o domácnost nebo umělecké produkce – vždy začnou zcela přirozeně naplňovat i některé z potřeb dítěte. Každé dítě chce být úspěšné a oceňované. Bohužel tam, kde jsou nároky na dítě příliš vysoké a výchova není vyvážená, může dojít problematickému vývoji: dítě si samo osvojí – zvnitřní – náročnost. Již nepotřebuje rodiče k tomu, aby mu říkal, kdy má co dělat, a kdy už je toho dost. V takovém případě se dítě stává většinou příliš náročné na sebe samo a nesnese selhání.

Druhým extrémem potom může být situace, kdy požadované výkony dítě dlouhodobě nedokáže splnit a ani není v jeho silách se ubránit. Potom může být dítě trvale frustrované a mít velmi nízké sebevědomí. Drogy mohou nabídnout okamžitou náplast na frustraci i nízké sebevědomí.

Zobrazeno: 3904x