Jak tomu předejít

Dá se něco dělat, aby nepodlehl(-a) vlivu špatné party?

Samozřejmě dá. Ale jako obvykle – jde to lépe včas, než se do takové situace dostanete. Podstatou toho, že se někdo nechá snadno ovlivnit a jedná tak v rozporu se svými zájmy nebo bez ohledu na možné důsledky, je většinou nízké sebevědomí. Pokud musí sobě i okolí opakovaně svou hodnotu dokazovat, zvyšovat náhradními věcmi, bude vůči tlaku okolí mnohem citlivější a slabší.

Jistě, může vás napadnout, že když se nechá tak snadno ovlivnit, proč se nedá ovlivnit jistě rozumnými názory rodičů? Odpověď je nasnadě – ovlivnitelnost názory a pravidly nějaké skupiny lidí je tak velká, jak silná je touha dotyčného k nim patřit. A chce být takové dítě jedním z dospělých rodičů? Ne, patnáctiletý kluk chce být oceňován a obdivován stejně starými nebo o něco staršími kamarády. Obvykle své rodiče navíc vidí zkresleně – vnímá velmi citlivě jejich problematické vlastnosti nebo pro něj nevýhodné názory. Často můžeme slyšet: „...nikdy nebudu jako můj otec!”, „...chci žít jinak než vy!”.

Sebevědomí se vytváří postupně od nejranějšího věku. Je to vlastně schopnost vidět sám sebe jako kvalitního a dobrého člověka. Uvědomovat si, že ačkoliv nejsem dokonalý a dělám chyby, mám své dobré vlastnosti a mohu ostatním něčím přispět. Pocit vlastní hodnoty se buduje na základě reakcí okolí, které vlastně neustále dítěti dává najevo, jak ho vnímá. Pokud okolí nereaguje vůbec, nebo je lhostejné, je dítě připraveno o nezbytný zdroj učení. Může u něj vzniknout černobílé sebehodnocení – někdy si připadá jako pán světa, který ostatními opovrhuje, jindy má dojem, že není nic – všichni jsou lepší a šťastnější. V takové chvíli se bude snažit takové pocity potlačit a chovat se tak, aby ho ostatní přijali a ocenili – nebo aby se alespoň na chvíli cítil dobře.

Každá droga, která mění vnímání, se k takovému účelu hodí. Pokud je navíc její užívání v partě normální, je o důvod víc si jí vzít nebo zkusit něco „lepšího”.

Aby vaše dítě ocenění přijalo a pocítilo jeho sílu, musí být splněna ještě jedna podmínka. Ocenění musí odpovídat skutečnosti, přehnaná nebo zcela zkreslená kritika i pochvala jsou ničivé. Rodiče by navíc měli žít podle toho, co hlásají. Dospívající samotní jsou citliví na pravdu a opravdovost. Sami se snaží žít podle svých pravidel. Někdy se jim to daří lépe než dospělým, i když jsou jejich životní zásady mnohdy v rozporu se společenskými normami. Když budeme dítě kritizovat za to, že se vyhýbá svým povinnostem, měli bychom si předtím projít vlastní chování vůči druhým a povinnostem.

Když vyžadujeme, aby kontrolovalo své kouření, přestalo brát drogy atd., musíme si připustit i vlastní užívání drog. Včetně tabáku a alkoholu. Jistě – jsou legální. A my máme plné právo na svém dítěti požadovat, aby neužívalo heroin. Je nelegální a vytváří závislost, která je pro běžný život mnohem destruktivnější než pravidelné pití alkoholu. Ale pokud nejsme abstinenti a nekuřáci, měli bychom zhodnotit, zda máme užívání těchto drog pod kontrolou. Ale i v případě, když rodiče sami mají určité problémy, mohou od svých dětí vyžadovat patřičné chování a ve vztahu k drogám zdrženlivost. Je však nutné si vlastní problémy připustit a začít je také řešit.

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 3770x