Domovská stránka > Rodiče > Prevence v rodině

Prevence v rodině

Pro prevenci užívání návykových látek (alkohol, tabák, drogy) v rodině je důležité, abyste se Vy, rodiče, předem zajímali a tedy i připravili na toto téma.

Je dobré si vyhledat základní informace o prevenci obecně, o jednotlivých drogách a jejich účincích, rizicích jejich užívání atd. Také je dobré se seznámit s mýty a omyly, provázejícími prevenci zneužívání návykových látek. Tyto informace si můžete vyhledat z různých zdrojů – publikace z primární prevence zneužívání návykových látek, webové stránky, od učitelů – kontakt na školního metodika prevence, který má přehled o těchto zdrojích. Je jich dostatek.

Ve škole můžete získat i přehled o preventivních aktivitách školy. V průběhu školní docházky učitelé zprostředkovávají v rámci svých předmětů Vašim dětem dostatečný servis informací z oblasti drogové problematiky. Mohou také specifickými metodami s dětmi pracovat a tím realizovat minimální preventivní program školy. Ten by měl respektovat věk a osobnostní zvláštnosti žáků. Zahrnovat složku informační, postojovou a dovednostní. Současně navazuje či doplňuje na témata osnov vhodných předmětů, v nichž je zakomponována péče o zdravý životní styl, ochranu zdraví, oblast osobního bezpečí, prevenci zneužívání návykových látek a v neposlední řadě i společensko vědní oblast včetně občanské, právní a etické výchovy.


Přesto Vám doporučujeme nespoléhat v rámci prevence užívání návykových látek jen na školu a společnost. V roli rodičů jste především Vy zodpovědní za to, jak své děti vychováte, v jakém rodinném prostředí a v jakých vztazích rodinného systému Vaše děti žijí. V případě kdy se dostanete do situací, se kterými si nebudete vědět rady, budete nejistí, či bezmocní, je dobré vyhledat odbornou pomoc.

 

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Pravidlo tří "P"

Chcete-li být spojenci vlastních dětí při budování jejich sebevědomí, můžete se řídit pravidlem tří „P”:

> celý text

Výchova je mluvení

Když je výchova jen to, co se říká...

„...a zase jsem mu domlouvala a zase to udělal!”
„Táta, ten s ní už nepromluví, když vzala ty peníze. Já do ní mluvím každý den, hlavně když přijde pozdě – ale nic si z toho nedělá!”

> celý text

Svoboda ano či ne

Svoboda je v rodině vždy důležité téma. Svoboda úzce souvisí s nezávislostí a ta opět stojí proti závislosti – na lidech i drogách.
> celý text

Dítě není dítě

Když dítě není dítětem. Někdy se stává, že role některého dítěte v rodině se začíná čím dál víc podobat roli malého dospělého. Jsou to například velmi schopné a předčasně zralé děti.
> celý text

Hodné dítě

Když dítě "musí" být příliš hodné a dokonalé.

> celý text

Nadměrná volnost

Se svobodou je spojená volnost – a zoufalé úvahy některých rodičů. Nejsou si jisti, co je v současnosti normální

> celý text

Nadměrná kontrola a náročnost

Jedním ze zdrojů vysoké náročnosti rodičů může být i jejich přirozená tendence přát si pro dítě lepší život, než měli sami. Mnozí rodiče si také přejí, aby jejich děti pokračovaly v jejich šlépějích anebo dokázaly to, co oni nezvládli.

> celý text

Neřešení konfliktů

Řešit něco předpokládá, že si určitý problém uvědomíme, přemýšlíme o něm, něco v tu chvíli také prožíváme, pak o tom většinou s někým mluvíme. K řešení konfliktů s někým druhým patří i otevřené vyjadřování emocí, někdy i ostrá hádka.

> celý text

Nadměrné pocity viny

Pocity viny jsou reakcí na provinění – věc, kterou uděláme a cítíme nebo nám někdo připomene, co není správné. V dětech některé pocity viny probouzíme úmyslně, aby se určitému chování vyvarovaly. Některé způsoby mohou být rizikové.

> celý text

Technika pro rodiče

Pokud si chcete zjistit představy a povědomí o drogách u svých dětí, nabízíme Vám následující techniku. Je vhodná zejména pro mladší věkovou skupinu dětí, maximálně do 15 let.
> celý text

Rodiče a drogy

Řešení nepříjemných pocitů pomocí náhradních prostředků Nepříjemné je cítit zlost, zvláště když je spojena s bezmocí. Nepříjemné je cítit smutek i prožívat osamělost. Není příjemné prožívat úzkost a strach. Těžko se snáší neuspokojená touha. O...
> celý text

Jak tomu předejít

Dá se něco dělat, aby nepodlehl(-a) vlivu špatné party? Samozřejmě dá. Ale jako obvykle – jde to lépe včas, než se do takové situace dostanete. Podstatou toho, že se někdo nechá snadno ovlivnit a jedná tak v rozporu se svými zájmy nebo b...
> celý text