Domovská stránka > Rodiče > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Co nám říká BMI?

Obrázek k článku: Co nám říká BMI?

Co je to BMI – Body Mass Index?

> celý text

Co tyto poruchy vyvolává

Výše uvedené rizikové faktory představují jak celospolečenské (sociokulturní), rodinné (rodinná konstelace), tak i indivudální (např. osobnostní charakteristiky)
pozadí pro rozvoj mentální anorexie a mentální bulimie. Kromě těchto faktorů můžeme někdy zjistit individuální vyvolávající příčiny.

> celý text

Rizikové faktory vzniku

Příčiny poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů představují vzájemnou interakci biologických, psychologických, rodinných a sociokulturních faktorů.

> celý text

Jak poruchu poznat?

Jak poznají rodiče u dítěte riziko počátku mentální anorexie?

> celý text

Projevy mentální bulimie

Typickým věkem počátku mentální bulimie je 17 - 18 let, v dětském věku se vyskytuje zřídka. Mentální bulimie se často vyskytuje po epizodě mentální anorexie.

> celý text

Projevy mentální anorexie

Mentální anorexie se vyskytuje častěji než mentální bulimie u dívek mladších patnácti roků. Diagnostická kritéria 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí se snaží zahrnout i dětský věk, avšak jejich zhodnocení je nutné přizpůsobit vývojovému hledisku.

> celý text

Léčba

První kontakt s dětmi trpícími poruchami příjmu potravy začíná často na pracovištích dětských lékařů, protože rodiče mívají na počátku starost zejména o tělesné zdraví dítěte.

> celý text