Věková kategorie 6-10 let

Děti v tomto věku stále přemýšlí o drogách jako o lécích, svět drog se jim jeví jako strašidelný, přesto ví, že existují lidé, kteří prodávají a užívají drogy. Ví, že drogy jsou nebezpečné a nezákonné, zejména kouření cigaret a pití alkoholu.

 • Informace o návykových látkách by měly být konkrétní a jasné
 • Děti mají znát rizika spojená s bráním drog
 • Děti mají rozeznat jednotlivé drogy, pokud se s nimi setkají
 • Dítě často dělá to, co vidí u svých vrstevníků – učte ho proto základním dovednostem, jak tlaku vrstevníků čelit
 • Posilujte individualitu a výjimečnost dítěte
 • Pomáhejte dítěti rozvíjet schopnost vypořádat se s odmítnutím, selháním, zklamáním

 

Znalosti

 • Léky jsou drogy a pomáhají nám.
 • Léky musí být užívány dle předpisů a jsou-li zneužívány, mohou být nebezpečné.
 • Léky musí být ukládány na bezpečném místě.
 • Lékařský personál podává drogy jako součást léčby.
 • Je zakázáno vlastnit některé drogy.
 • Alkohol a tabák jsou také drogy, přestože vlastnit je není zakázáno.
 • Některé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné, jsou-li zneužívány a měly by být bezpečně skladovány.
 • Drogy mají vliv na naše zdraví a mohou změnit to, jak se cítíme.
 • Pozitivní a negativní stránka drog.
 • Co je míněno termíny „užívat“ a „zneužívat“, dále „závislost“ a „návyk“.
 • Jak pracuje lidské tělo.
 • Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu a nemoci.
 • Příklady vhodného chování, které vede k utužení zdraví.
 • Vědět, že rodiče a učitelé mohou pomoci.


Dovednosti

 • Dovednosti, jak se chránit v různých situacích.
 • Dovednosti, jak získat pomoc pro sebe, nebo pro jiné, když je to za potřebí.
 • Dovednosti zachovat si vlastní sebedůvěru a podporovat sebedůvěru druhých.
 • Schopnost rozlišit, co je a není poživatelné.
 • Dovednosti v oblasti péče o tělo.


Postoje

 • Vědomí si sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot.
 • Mít pochopení pro určité hodnoty(např. právní povědomí).
 • Přijmout dobře míněné rady od rodičů a učitelů.
 • Umět přijímat rozdíly mezi lidmi a skutečnost, že různí lidé jednají podle různých hodnot.
 • Uvědomělý postoj používání a skladování výrobků užívaných v domácnosti.
 • Kladný postoj k vlastnímu tělu. 

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

 

Zobrazeno: 4273x