Věková kategorie 13-15 let

Mají orientaci o jednotlivých drogách, jejich rizicích i účincích.
Ví, že užívání drog je nezákonné. Ví, kde se dají koupit a kdo ze spolužáků či kamarádů v jejich blízkém prostředí s drogama experimentuje.
 • Nepřipouští si, že by se samy (pokud zkouší některé návykové látky) mohly dostat do problému s drogou.
 • Kouřit marihuanu je „normální“ – dělá to hodně mých vrstevníků a nemají žádný problém.
 • Nepřijímají zastrašování a varování v této souvislosti od dospěláků.
 • Otevřeně s dětmi mluvte na jednotlivá témata, buďte pro ně pravdiví, upřímní, sdělujte svůj názor a jasný protidrogový postoj.
 • Veďte své dítě k osobní zodpovědnosti a samostatnosti v rozhodování, posilujete tak jeho sebevědomí a dovednosti obstát vůči tlaku svých vrstevníků.
 • Komunikujte, věnujte čas, když Vám chce či sděluje, co se děje ve škole či v jeho mimoškolních aktivitách, co ho trápí, co mu vadí.
 • Trvejte na plnění jeho určených povinností v chodu domácnosti a dodržování hlavních zásad fungování Vaší rodiny.
 • V případě, že zaznamenáte určité rizikové signály v chování dítěte, vyhledejte odbornou pomoc.

Znalosti

 • Užívání drog v minulosti a úloha „lidových léků“.
 • Způsoby, jakými výrobci alkoholu a tabákových výrobků propagují své výrobky.
 • Další informace o působení drog a nebezpečí, které mohou přinést.
 • Znalost v oblasti práva v souvislost s drogami.
 • Znalost školních předpisů týkajících se drog a jejich užívání.
 • Pochopení úlohy různých faktorů v otázkách zdraví, jak předcházet chorobám a podporovat zdraví.
 • Porozumění významu péče o tělo.
 • Znalosti, kde získat radu a pomoc, nastanou-li problémy – telefonní čísla atd.
 • (včetně specifických problémů s drogami).
 • Znalosti, jak poskytnout pomoc druhým.


Dovednosti

 • Vědět o možném nátlaku vrstevníku a jak mu odolat.
 • Dovednosti, jak pozvednout vlastní sebehodnocení a schopnost hodnocení druhých.
 • Dovednosti v rozvoji nezávislosti a tolerance v osobních vztazích.
 • Dovednosti, jak řešit konflikty a jak se vyrovnávat s problémy.
 • Dovednost vybrat si a vychutnat jídlo, jakožto součást života.
 • Rozvoj dovedností, jak hledat radu a pomoc.
 • Dovednosti jak poskytovat pomoc druhým.


Postoje

 • Základní optimistická životní orientace vůči tomu, co život přináší.
 • Být zodpovědný vůči sobě i svému okolí.
 • Pozitivní sebejistota v rozhodování založená na radách a příkladech druhých.
 • Ochota vyhledávat pomoc, již je za potřebí.
 • Nápomocný přístup vůči druhým.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 4102x